DEPRESYON

Depresyon kişinin tek başına içinden çıkması gereken bir durum ya da şımarıklık
değildir. Bir uzman eşliğinde takip edilmesi gereken ciddi bir ruhsal hastalıktır.

DEPRESYON

Depresyon Nedir?

Sağlıklı insanlar, istenmeyen ya da hayal kırıklığına neden olan olaylar karşısında sıkıntı, üzüntü, keder gibi duygusal tepkiler verdiğinde, bu duygulara depresif duygular denir. Depresif duygular hayatın normal bir parçasıdır. Gündelik hayatın getirdiği keyifsizlik ve moral bozukluğunu depresyondan ayıran şey, depresyondaki belirtilerin şiddeti ve süresidir. Depresyon tanısı koyabilmek için belirtilerin en az iki haftadır devam ediyor olması, kişinin mesleki ve sosyal hayatını etkiliyor olması gerekir. Klinik depresyon, beyni etkileyen ciddi bir hastalıktır. Depresyon bir kişilik özelliği değildir. Depresyon kişinin tek başına içinden çıkması gereken bir durum ya da şımarıklık değildir. Bir uzman eşliğinde takip edilmesi gereken ciddi bir ruhsal hastalıktır. Depresyonun Belirtileri Nelerdir? Bir beyin hastalığı olarak depresyon, beyin işlevlerinde bozulma ve düzensizliklerin yansıması olarak duygu, düşünce, davranış ve bedensel işlevlerde bozulma ile ortaya çıkan belirtiler kümesidir. Her hastada tüm belirtiler bir arada olmayabilir. Temel belirtileri;

 • Karamsarlık, başarısızlık, umutsuzluk duygularıyla dolu düşünceler,
 • Sürekli sıkılma, ilgi kaybı (örn. Sporu, dansı, müziği bırakma)
 • İrritabilite (kolay ve çabuk öfkelenme, aşırı tepki verme), huysuzluk
 • Sosyal çekilme,
 • Okula veya işe gitmek istememe,
 • Okul başarısında düşüş,
 • Uykuda değişimler, çok ya da az uyuma
 • Sıklıkla baş ağrısı, karın ağrısı gibi somatik belirtiler
 • Davranış sorunlarının baş göstermesi (evden kaçma, karşı gelme, meydan okuma)
 • Alkollü madde kullanımı,
 • Kişinin kendisini üzgün ya da boşlukta hissetmesi,
 • Eskiden zevk aldığı şeyleri yapmakta zorlanma ya da yapmama,
 • Kilo alımı ya da kaybı,
 • Enerji kaybı,
 • Hemen her gün değersizlik, aşırı ya da sebepsiz ve gereksiz suçluluk duygusu hissetme ,
 • Kararsızlık,
 • Yineleyen ölüm düşünceleri (ölmekten korkma değil, intihar etme düşünceleri ya da girişimi)

DEPRESYON PSİKOTERAPİ

Depresyon Psikoterapi ile Nasıl Tedavi Edilir?

Depresyonda olan kişinin terapisi bu konuda uzman bir klinik psikolog tarafından yürütülür. Terapide hastalığın belirtileri, yarattığı davranışsal sorunlar  ve kişinin kişisel gelişimi  konularında yardımcı olmaya çalışılır.

Terapide; Bilişsel terapi, Kişilerarası terapi, Şema terapi ve Hipnoterapi gibi en fazla fayda sağlayan terapi yöntemleri kullanılır. Tedavi bireysel terapi ya da aile terapisi şeklinde yürütülür. En sık kullanılan yöntem BDT+Hipnozdur. BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi)’de temel düşünce ve inanç sistemleri üzerinde çalışılır. Terapiyi sürdüren Klinik Psikolog, işlevi olmayan duygu, düşünce ve davranışları tanımak, onların yerine gerçekçi bakış açısı oluşturmak için hasta ile birlikte çalışır. Kişilerarası terapide bireyin ilişkileri üzerinde durulur. Hipnoterapi’de ise geçmiş ele alınır, oluşmuş yanlış inançlar değiştirilerek gelecek durumların provaları zihinde canlandırılır ve kişi kalıcı olarak depresyonu yaratan düşünce ve duygulardan uzaklaşmış olur. Bireyin öğrendiği bu tekniklerle ileriki yıllarda depresyonun tekrarlaması da engellenmiş olur.

Hafif düzeydeki depresyonda sadece psikoterapi ile tedavi yeterli olabilir. Orta ve ağır düzeydeki depresyonlarda ilaçla tedaviye ek olarak psikoterapi faydalıdır. Yapılan bilimsel araştırmalar sadece ilaç tedavisi ile iyileşen hastaların depresyonun tekrarlama oranını %80 olarak vermiştir. Bu tedaviye terapide eklendiğinde yani ilaç+terapi şeklinde ilerlendiğinde tekrarlama oranı %30’dur.

Daha fazla bilgi için info@bahcebiz.com

 
 
 

© 2015 Derin Koçluk Danışmanlık ve İletilim Hizmetleri Ltd. Şti.