Liderlik Gelişimi Programları

Liderlik ile ilgili bilgiler büyük bir hızla gelişiyor ve bilinenler aynı hızla eskiyor. Liderlik Gelişimi programlarımızda misyonumuz, yeniçağa uyumlu, insan ihtiyaçlarının farkında, pozitif duyguları harekete geçiren, etkileyici liderlerle toplumu ve dünyayı daha güçlü kılmaktır.

Programda Hedeflerimiz

  • Beynin ve var olan sistemlerimizin liderin var oluşuna katkısını anlatmak,
  • Bu sistemlerin liderin kontrolü altında onu etkili lider olarak desteklemesini sağlamak,
  • Tüm dünyadaki bu alanda yapılan son çalışmaları takip ederek programlarımız aracılığı ile yeni bilgi ve deneyimleri liderlerimizle paylaşmak,
  • Akademik ve teorik bilgileri deneyimler, uygulamalarla yaşanabilir hale getirmek,
  • Liderliğin farklı hedef kitlelerine özgü ihtiyaçların anlaşılmasını sağlamak ve bu ihtiyaçlara uygun çözümler önermek,
  • Liderliğin psikolojik, sosyolojik, felsefi boyutlarını süreçlerle birleştirerek katılımcılarımızın bu boyutları içselleştirmelerini sağlamak.

Daha fazla bilgi için info@bahcebiz.com

 
 

© 2015 Derin Koçluk Danışmanlık ve İletilim Hizmetleri Ltd. Şti.