İLİŞKİ KOÇLUĞU

İlişki Koçluğunun temelini, kişinin kendisinin, parçası olduğu sistemdeki diğer
kişilerin ve sistemin bütününün duygusal anlamda farkına varması ve anlaması
oluşturur.

İLİŞKİ KOÇLUĞU

Hepimiz farklı ilişki ağlarında birbirimizle etkileşim içindeyiz. Bizler, kendimizi ilişkiler aracılığıyla sınar, büyütür, geliştirir ve değiştiririz. İlişkilerimizde rollerimiz vardır ve çoğu zaman bizler bu rollerle kendimizi ifade ederiz.  En basit haliyle önce kendimizle ilişki içindeyiz. Sürdürülebilir ve akıllı ilişkiler kurmak, yaşamımızı ilişkilerimizle zenginleştirmek, rahatlatmak, geliştirmek için ilişkinin sesini duymak, onunla daha yakından tanışmak çok önemlidir. Bu çalışmanın dayandığı metodoloji olarak İlişki Koçluğu Sistem Teorisi, bireyin kendi başına bir sistem olarak büyük bir sistemin içinde yaşadığı esasına dayanmaktadır. Bu büyük sistem, ortak bir amaç ya da kimlik ile birbirine bağlı kişilerden oluşur. İlişki koçluğu, kişisel ilişkiler ve iş ilişkileri alanında çalışır. 

İlişki  Koçluğunun temelini, kişinin kendisinin, parçası olduğu sistemdeki diğer kişilerin ve sistemin bütününün duygusal anlamda farkına varması ve anlaması oluşturur.

İlişki  Koçluğu, her sistemin kendi aklı ve yaratıcılığı olduğu prensibinden hareket eder. Bu yaklaşımda sistemi oluşturan ilişki bir varlıktır. Koçluk sistemin bütününe yapılır.

İlişki  Koçunun temel görevi, kişinin geriye çekilip ilişkiye bakmasını, ve bu İlişki sisteminin güçlü yönlerini, engellerini, potansiyelini görmesini sağlamaktır. 

İlişki  Koçluğu, sistemi oluşturan kişiler arasındaki bağlılığı güçlendirerek sistemin ortak potansiyelinin açığa çıkmasına yardımcı olur.

Bir ilişki Koçluğu hizmeti almaya karar verdiğinizde tüm bu tanımlamaları heyecanla keşfetmek  yönünde  bir yolculuğa çıkarsınız. ilişkilerinizde olumluluk kavramını arttırmanın önemini, ilişkilerinizde geliştirmeniz gereken tarafları fark etmenin motive edici yönlerini daha derin deneyimledikçe motivasyonunuz artacak ve bu keşifler sizlere esin kaynağı olacaktır. Bu bakış açıları ile daha farkındalıkla dönüştüreceğiniz başarılı ilişkiler hedeflerinize ve kurmanıza destek olacaktır.

Var olan ilişkilerimizde sorunlar yaşadığımızda artık bir şeylerin değişmeye başlaması gerektiğini ve yeni bir bakış açısı getirmemizin önemini fark ederiz.

 • İlişkilerinizde, isteklerinizle, farklı yönlerinizle, hallerinizle tanışmaya,
 • İlişkiye taşıdığınız değerlerinizi keşfetmeye,
 • İlişki karakterinizi değerlere dayalı bir vizyonla tarif etmeye,
 • İlişkinize sistemsel bir bakış açısı ekleyerek onu daha rahat yönetmeye,
 • Kurduğunuz ilişkilerde kim olduğunuzu ve nasıl olduğunuzu keşfetmeye,
 • Çatışma ve çelişkilerin nelerden kaynaklandığını anlamaya,
 • Anlaşmazlıkların derinliklerindeki hayalleri bulmaya ne dersiniz?

Bir çift olarak sizinle çalışırken davetimiz;

 • İlişkilerinizde hangi nitelikler sizin için önemli?
 • İlişkilerinizde nereden hareket ediyorsunuz?
 • Bir ilişkide “sen” kimsin? “Siz” kimsiniz?  Beklentileriniz, hayalleriniz neler?
 • Şu anda ilişkinizde neler yaşıyorsunuz? Neler oluyor?
 • Bir meselenin ilişkinize olan etkileri neler?
 • İlişkinizin hikayesi nedir?
 • Bu ilişkinin bir ortak hedefi nedir?

Gibi sorulara vereceğiniz yanıtlar ve farklı yöntemlerin yaratacağı deneyimlerle yolculuğunuza yeni gözlerle bakmaya başlamanıza aracılık etmektir. Bu yolculuk samimi, sıcak, güven dolu, açık, dürüst, destekleyici, kucaklayıcı, pozitiftir.

Daha fazla bilgi için info@bahcebiz.com

 

KİMLER KATILMALI

KİMLER
KATILMALI

Bireysel ya da kurumsal olarak ilişkilerinde ustalaşmak, bu alandaki problemlerini tanımlamak, temizlemek, lider yönetici, eş ya da takım üyesi gibi rollerde iyi ilişkilerin sunacağı avantajlardan faydalanmak isteyen kişi ya da takımlar.

 
 

© 2015 Derin Koçluk Danışmanlık ve İletilim Hizmetleri Ltd. Şti.